กล่องกระดาษลูกฟูก

ประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูก

1. กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container)

ลักษณะกล่อง : โดยทั่วไปฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากันแต่ละด้านจะบรรจบที่ตรงกลางของกล่องตามด้านความยาวของฝากล่อง
การใช้งาน : ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆไป มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค , เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , อาหารกระป๋อง กล่องที่ใช้ในการขนส่ง เป็นต้น

 

 

2. กล่องฝาเกย – OSC (Overlap Slotted Container)

ลักษณะกล่อง : โดยทั่วไปเหมือนกับกล่อง RSC เปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกันมีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน ฝากล่องด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิท
การใช้งาน : ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีความแข็งแรง มากสามารถป้องกัน การสูญหายของสินค้าที่ถูกบรรจุได้ เหมาะสำหรับสินค้ารูปทรงยาว ด้านกว้างแคบ เช่น บรรจุหลอดไฟฟ้า , ร่ม , เฟอร์นิเจอร์ , ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป เป็นต้น
3. กล่องฝาครอบ – FTD (Full Telescope Design Style Box)
ลักษณะกล่อง : เปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่อง เปิดด้านล่าง 1 กล่อง และเปิด ด้านบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกันได้สนิท ประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือ ฝาครอบกับตัวกล่อง
การใช้งาน : ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เปิดกล่อง หรือต้องการระบายอากาศ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าทางการเกษตร ทั้งสดและแปรรูป เช่น ผักสด , ผลไม้ , ดอกไม้ , เสื้อผ้า เป็นต้น
4. กล่องไดคัท (Die-Cut)
ลักษณะกล่อง : จะขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของสินค้า มีความหลากหลาย จะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะการใช้งาน : ความสะดวกโดยมีที่ถือในตัว มีความสวยงาม หรือเรียกว่ากล่อง Inner Box เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า หรือเพื่อความสะดวกในการวางโชว์สินค้า เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าเกษตรแปรรูป , ของเล่น , ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ไฟฟ้า , ผักสด , ผลไม้ เป็นต้น

Facebook Comments