กล่องกระดาษลูกฟูกฝาเกย

เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกมีฝาที่มีลักษณะปิดทับกันสี่ฝา  สามารถเปิดฝาได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกัน ช่วยเสริมสร้างความเเข็งเเรงของกล่องกระดาษลูกฟูก เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพราะมีฝาคอยรองรับน้ำหนักสองชั้น สามารถป้องกันการสูญหายของสินค้าได้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมและใช้กับสินค้าที่มีลักษณะทรงแบนและขนาดใหญ่ กล่องกระดาษลูกฟูกใส่เสื้อเชิ้ต,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเฟอร์นิเจอร์,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุหลอดไฟฟ้า,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ฯลฯ ตัวอย่างกล่องประเภทฝาเกยที่นำมาใส่ของ เช่น ​พรมปูพื้น ใส่เฟอร์นิเจอร์ ใส่เครื่องกรองอากาศ

Facebook Comments