กล่องไดคัทรองเท้า

รูปแบบ : กล่องมี 2 ชิ้นส่วน มีฝาครอบปิด เปิด-ปิดสะดวกและง่ายกว่ากล่องประเภทอื่น เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องเปิดโชว์ นิยมใช้กับสินค้าทรงลักษณะสี่เหลี่ยมไม่สูง
รูปแบบกล่องมีความสวยงามราคาแพงกว่ากล่องกระดาษลักษณะอื่น​
ลักษณะ : กล่องรองเท้าพิมพ์โลโก้แบรนด์ รูปทรงหลากหลาย มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการเสียหายของสินค้า
การใช้งาน : สำหรับใส่รองเท้าโดยเฉพาะ , รูปทรงตามมาตรฐาน , มีขนาดตามมาตรฐาน , พับขึ้นรูปโดยไม่ต้องใช้เทปกาว , แข็งแรงสวยงาม , พิมพ์โลโก้ลงบนกล่องได้ , แบบพิมพ์มีช่องบอกไซส์รองเท้า

Facebook Comments