กล่องกระดาษลูกฟูกฝาเกย

 
ลักษณะกล่อง : เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 4 เหลี่ยมเปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกัน

รูปแบบ : กล่องลูกฟูกลักษณะนี้ก็จะมีลักษณะทั่วไปใกล้เคียงกับกล่องแบบธรรมดาหรือกล่องฝาชน แต่ความแตกต่างของกล่องแบบฝาเกยกับกล่องแบบธรรมดาคือ ฝาปิดของทั้งด้านบนและด้านล่างจะมีลักษณะที่เกยกันอยู่ หรือเรียกง่ายกว่าๆ ฝากล่องจะดูเหมือนขัดกันอยู่นั่นเอง

การใช้งาน : ช่วยเสริมสร้างความเเข็งเเรงของกล่องกระดาษลูกฟูก เมื่อมีการวางซ้อนกัน เหมาะกับการบรรจุสิ่งของที่น้ำหนัก มากป้องกันการกระแทกขณะขนย้าย สามารถป้องกันการสูญหายของสินค้า ตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูกใส่เสื้อเชิ้ต,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเฟอร์นิเจอร์,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุหลอด ไฟฟ้า,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป

Facebook Comments