นามบัตร

ประโยชน์ของนามบัตร

นามบัตร เป็นสื่ออีกหนึ่งที่อยู่ในรูปของกระดาษ ด้วยการใช้การพิมพ์จากเครื่องระบบออฟเซ็ท ดิจิตอล ใช้สำหรับสื่อหรือ แจ้งให้ผู้รับนามบัตรทราบว่า ผู้แจกนามบัตร เป็นใคร , ทำงานเกี่ยวกับอะไร , อยู่ที่ไหน และจะติดต่อได้อย่างไร

มีค่ามากกว่าแค่กระดาษแผ่นเล็กๆ

ซึ่งไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน ทุกธุรกิจก็ย่อมที่จะต้องมีนามบัตรเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการติดต่อ ซึ่งยังถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกความมีตัวตนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลหรือบริษัทอีกด้วย และยังเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจในระดับมืออาชีพของผู้ประกอบการ นักบริหาร หรือแม้แต่พนักงานของบริษัท จำเป็นต้องมีพกติดตัวไว้ด้วย

ความสำคัญของการใช้นามบัตร

แม้จะอยู่ในยุคดิจิตอลแต่นามบัตรก็ยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับบริษัท หรือองค์กรต่างๆ การออกแบบนามบัตรที่ดีต้องมีความชัดเจน เพราะนอกจากจะช่วยบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณหรือองค์กรแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย แม้นามบัตรจะเป็นกระดาษแผ่นเล็ก แต่ก็เหมือนคุณกำลังฝากชื่อเสียงขององค์กรเอาไว้ ในการออกแบบนามบัตรให้ดูเรียบหรู แบบมีคลาสและมีข้อมูลครบถ้วน ย่อมเกิดผลดีกับคุณอย่างแน่นอน ยิ่งหากมีความโดดเด่นของลวดลายหรือการออกแบบ ประกอบกับการเจรจาด้วยแล้ว คุณอาจจะกลายเป็นที่น่าจดจำได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญที่ควรมีบนนามบัตร

การออกแบบนามบัตรด้วยการเน้นความเรียบง่าย แต่โดดเด่นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเลือกให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ขนาด หรือรูปแบบ ลวดลายและแม้แต่กระดาษที่ปริ้นท์นามบัตร ก็ต้องทำให้ทุกอย่างออกมาอย่างลงและเหมาะสมกับตำแหน่ง หรืออาชีพของคุณ ซึ่งหากคุณอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาจเลือกใช้พื้นหลังที่มีสีขาว สีครีม หรือสีเบจ เพราะโทนสีเหล่าพื้นหลังจะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ และง่ายต่อการอ่าน ทำให้น่าสนใจมากขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้นามบัตร

การออกแบบนามบัตรด้วยการเน้นความเรียบง่าย แต่โดดเด่นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเลือกให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ขนาด หรือรูปแบบ ลวดลายและแม้แต่กระดาษที่ปริ้นท์นามบัตร ก็ต้องทำให้ทุกอย่างออกมาอย่างลงและเหมาะสมกับตำแหน่ง หรืออาชีพของคุณ ซึ่งหากคุณอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาจเลือกใช้พื้นหลังที่มีสีขาว สีครีม หรือสีเบจ เพราะโทนสีเหล่าพื้นหลังจะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ และง่ายต่อการอ่าน ทำให้น่าสนใจมากขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้นามบัตร
หากคุณอยู่ในธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างการเป็น ศิลปิน หรือนักออกแบบ ฯลฯ การเลือกใช้สีสดใส เพราะจะแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ที่สำคัญบนนามบัตรควรมีมากกว่า 1 ภาษา ยิ่งหากคุณอยู่ในองค์กรที่ต้องติดต่อ หรือทำธุรกิจกับต่างประเทศ ภาษาไทยอาจไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไร คุณอาจเพิ่มข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษลงในส่วนด้านหลังนามบัตรเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่อไป

การทำให้นามบัตรดูมีความน่าเชื่อถือ คุณแค่ใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงไปเท่านั้น ที่สำคัญอย่าใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ หรือกระดาษบางราคาถูก เพราะอาจทำให้ผู้รับรู้สึกสงสัยเกี่ยวคุณภาพงานหรือบริการของคุณ ได้ และอย่าลืมเลือกใส่ข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ก่อนพิมพ์นามบัตร คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่จะพิมพ์อย่าง ชื่อ-นามสกุล , ชื่อบริษัท ,ที่อยู่ และ E-Mail รวมทั้ง เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์สำนักงานที่สามารถติดต่อคุณได้โดยตรง

ตัวอย่างงานพิมพ์นามบัตร

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์นามบัตร 

การที่จะพิมพ์นามบัตรให้ได้คุณภาพและงานออกมาดีสวยงามนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบหลายๆ อย่างดังต่อไปนี้.

 • กำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการจัดทำนามบัตรโดยทั่วไปมีไว้แจกผู้เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อกันในภายภาคหน้า การทำนามบัตรมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี และแสดงโลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรฯ ของเจ้าของบัตร อาจจะมีข้อความเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่มีให้ ในความเป็นจริงแล้ว นามบัตรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาอย่างดี สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ รวมถึงภาพเจ้าของบัตรได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี/สี่สี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตาต่างจากนามบัตรทั่วไป ผู้รับจะเก็บรักษาและจดจำเจ้าของบัตรได้ดีขึ้น รูปแบบของนามบัตรพึงสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร/สินค้า/บริการนั้น ๆ อีกทั้งให้มีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น หัวจดหมาย ซอง ฯลฯ พึงระลึกเสมอว่านามบัตรจะสะท้อนถึงภาพพจน์ขององค์กร/สินค้า/บริการของเจ้าของบัตรนั้น ๆ
 • กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างนามบัตรที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับนามบัตรที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก “ขนาดของงานพิมพ์นามบัตร” ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างนามบัตรคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่ารูปแบบเหมาะสมและดูดีหรือไม่
 • ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับนามบัตรควรจัดทำเป็นชุดพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวจดหมาย และซอง เพื่อให้รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นในทิศทางเดียวกัน ในการทำอาร์ตเวิร์คสำหรับนามบัตรให้คำนึงถึงการวางข้อความและภาพประกอบ (หากมี) เนื่องจากนามบัตรมีขนาดที่จำกัด อีกทั้งอย่าให้ข้อความแน่นจนเกินไป ให้มีช่องไฟไว้พักสายตา นามบัตรบางชิ้นมีการทำไดคัตหรือมีการปั๊มนูน (Embossing)เป็นรูปให้ดูแปลกตา บางชิ้นเคลือบพลาสติกด้าน แล้วเคลือบ Spot UV บนภาพที่ต้องการเน้น ฯลฯ อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานนามบัตรให้ลูกค้าของเราสั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับของนามบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป
 • อนึ่งงานพิมพ์นามบัตรที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้นามบัตรที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

  ข้อมูลในการผลิตงานพิมพ์นามบัตร

  รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์นามบัตร ในการพิมพ์นามบัตรจะมีรูปร่างเป็นกระดาษแผ่นเดียว กระดาษที่ใช้มีความหนาเพื่อความแข็งแรงไม่ยับง่าย การพิมพ์นามบัตรจะมีที่พิมพ์เพียงด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ อาจมีการพับแล้วแต่การออกแบบ

  ขนาดของงานพิมพ์นามบัตร ขนาดมาตรฐาน  3.5”x 2.125” หากมีการพับ เมื่อพับแล้วให้ได้ขนาดดังกล่าว

  กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์นามบัตร สำหรับงานพิมพ์นามบัตรจะต้องใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรมขึ้นไป กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ) ซึ่งมักนิยมใช้กันมาก

  การพิมพ์และตกแต่งผิวบนงานพิมพ์นามบัตรมีการพิมพ์นามบัตร 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบซิลค์สกรีนหรือระบบดิจิตอลพิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบงานพิมพ์นามบัตรสามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)

  แบบของการพับงานพิมพ์นามบัตร อาจมีการพับ 2 ตอน  พับ 3 ตอน  (โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการพับ) นอกจากนี้ยังมีวิธีพับแบบอื่น ๆ แล้วแต่การออกแบบเพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์นามบัตรสามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

  การปรู๊ฟงานพิมพ์นามบัตรจากโรงพิมพ์ฯ ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสีควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง.

Facebook Comments