แจ้งการโอนเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทางดังนี้

                 1. เช็ค : กรุณาสั่งจ่ายในนาม “วีเคเค.บรรจุภัณฑ์”
                 2. โอนเงินผ่านธนาคาร / ATM

                 ธ.กรุงเทพ/สาขาหลักห้า
                 เลขที่บัญชี : 030-3-03637-8
                 ชื่อบัญชี : วีเคเค.บรรจุภัณฑ์
                 ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

                 ธ.กรุงเทพ / สาขาหลักห้า
                 เลขที่บัญชี : 008-1-09301-6
                 ชื่อบัญชี : นายวรยุทธ กิจกูล
                 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

        **** เงื่อนไขการชำระเงินอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละราย และจำนวนการสั่งซื้อสินค้า หากท่านได้มีการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์                  สำเนาใบ Pay-in มาให้ฝ่ายการเงินที่เบอร์ 032-248-444 พร้อมระบุชื่อบริษัทฯ ของท่านด้วย ***               

                โอนเงินแล้วขอความกรุณากรุณาส่งหลักฐานการโอน / สลิปให้ฝ่ายบัญชีด้วยค่ะ

กรณีต้องการใบกำกับภาษี

  • กรุณาแจ้งชื่อบริษัท และที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษี พร้อมกับใบนำฝาก (Deposit Slip)
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย (เฉพาะนิติบุคคล) โดยออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
        – ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเคเค.บรรจุภัณฑ์ 9 หมู่ 2 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0705555001138

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงิน

          Email : vkkpackaging@yahoo.com
          Line ID  : vkk001
          Tel : 032-248-333
          Mobile : 081-835-4206
          Fax : 032-248-444

Facebook Comments