สเป็คของกระดาษคราฟท์

สเป็คของกระดาษคราฟท์

ค่าความแข็งแรงของกระดาษแต่ละชนิด Kraft Liner Board Specification

เกรดกระดาษ Paper Grade น้ำหนัก/กรัม Basic Weight  (g/m^2+/-4%) ค่าแรงกดวงแหวน Ring Crush (N/152.4 mm) Min. ค่าความต้านทานแรงดันทะลุ  Burst (KPa) Min. ระดับความชื้น Moisture (%)
KA125 125 160-170 390-400 6-9
KA150 150 210-220 460-490 6-9
KA185 185 280-300 520-560 6-9
KA230 230 380-410 640-680 6-9
KI125 125 125-155 300-350 6-9
KI150 150 170-200 370-440 6-9
KI185 185 230-260 460-540 6-9
KP175 175 210 410 6-9
KP275 275 345 600 6-9
KT125 125 140 275 6-9
KT150 150 190 350 6-9
TA125 125 150-155 275-320 6-9
TA150 150 200-215 350-375 6-9
Facebook Comments

ใส่ความเห็น